Loading...
2020  Afronding van de bouw, voorjaar 2020

2020 Afronding van de bouw, ...

2019 April

2019 April

De ruwbouwfase is afgerond

2017  voorjaar 2017

2017 voorjaar 2017

Deze foto's geven een fraai beeld van de situatie voorjaar 2017

Peters Biogas

Over Peters Biogas

Peters Biogas is ontstaan uit het akkerbouwbedrijf van de familie Peters. Deze familie is met de inpoldering van de Noordoostpolder in 1952 naar dit gebied gekomen en is hier in eerste instantie een melkveebedrijf begonnen. Met de komst van het melkquotum in 1985 is het bedrijf overgeschakeld naar akkerbouw. Vanaf dat moment heeft het bedrijf op een duurzame manier verschillende akkerbouwproducten zoals aardappelen, uien, witlof en suikerbieten geteeld. Op dit moment staat de derde generatie uit de familie klaar om het roer over te nemen. Vader Jan Peters is op dit moment bezig het bedrijf over te dragen aan zijn dochter, zoon en schoonzoon.