Op ons akkerbouwbedrijf van 60 hectare verbouwen we diverse gewassen, waaronder maïs
Sinds juni 2007 wekken we energie op middels een biogasinstallatie.

We kunnen op deze manier ruim 2000 huishoudens van groene stroom voorzien. Tevens leveren we de warmte aan een tuinbouwbedrijf en voorzien we in onze eigen stroom en warmte behoefte.
De door ons verbouwde maïs is n van de grondstoffen voor de biogasinstallatie.

VergistersBehalve de groene stroom en de warmte blijft er ook een restproduct over: digestaat.
Deze wordt gescheiden in dunne en dikke 'fractie'.
De dikke fractie bevat veel fosfaat, de dunne veel stikstof. Beide worden gebruikt als meststof voor de diverse gewassen op het land, waaronder mais. Deze wordt weer gebruikt in de vergisters.